Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Lời Giới Thiệu

Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation) chân thành cảm tạ bác sĩ tác giả Christopher Xuân-Dương Bùi đã cho phép Hội tái bản cuốn sách quý giá này. Hội cũng cảm tạ các công ty dược phẩm và các nhà mạnh thường quân đã tài trợ vô điều kiện cho việc ấn loát và phát hành.

Hội Ung Thư Việt Mỹ hy vọng cuốn sách Sống Với Bệnh Viêm Gan này sẽ giúp quý vị có một khái niệm tổng quát về cách truy tầm, chẩn bệnh, và chữa trị bệnh viêm gan. Tuy nhiên, tập sách này không thể thay thế cho những việc hướng dẫn và chăm sóc của các chuyên viên y tế cho từng mỗi cá nhân hoặc tâm lý. Nếu cần biết thêm về những điều nêu ra trong tập này, xin quý vị tham khảo với bác sĩ hoặc những người chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

ISBN: 0-9766925-0-3

MỤC LỤC

  1. Gan và Chức Năng của Gan - Liver and Its Functions
  2. Bệnh Viêm Gan A - Hepatitis A
  3. Bệnh Viêm Gan B - Hepatitis B
  4. Bệnh Viêm Gan C - Hepatitis C
  5. Bệnh Viêm Gan D - Hepatitis D
  6. Bệnh Viêm Gan E - Hepatitis E
  7. Chai Gan - Liver Cirrhosis
  8. Dinh Dưỡng Cho Người Bị Viêm Gan - Nutrition for People with Hepatitis
  9. Sống Với Người Bị Viêm Gan - Living with People with Hepatitis
  10. Từ Y Khoa dùng trong sách này - Glossary of Medical Terms used in this book

Bệnh nhân viêm gan chia sẻ

Back to top