Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Ủng hộ tài chánh

Mọi đóng góp quý báu sẽ giúp Hội tiếp tục những chương trình cần thiểt phục vụ cộng đồng. Vì Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vụ lợi với quy chế 501 (c) (3) do Sở Thuế Hoa Kỳ ấn định, mọi đóng góp của quý vị được trừ thuế theo luật hiện hành.


Để ủng hộ tài chánh xin quý vị bấm nút Donate ở dưới.