Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Hỏi Bác Sĩ

Giải đáp thắc mắc về bệnh ung thư hoặc hướng dẫn y tế.
Xin lưu ý: Khi đặt câu hỏi, cho biết càng nhiều chi tiết thì câu trả lời càng rõ ràng hơn.
(Xin đừng đánh dấu chữ Việt)

Welcome to the Ask the Doctor section about cancer and patient navigation.  Please enter your question in the text box below.  Make sure you provide as much information as possible.  The asterisk is indicated required field.

* Tên (First Name):
* Họ (Last Name):
* Tháng, ngày, năm sinh (DOB):
* Giới tính (Gender):
* Email:
Phone:

* Đặt câu hỏi (Ask doctor):


 

* bắt buộc (indicates required field).